Wiadomości

2024-01-14

Konsultacje CPK dot. kolejowego taboru pasażerskiego dla Kolei Dużych Prędkości

Działający przy Związku Województw RP Zespół koordynatorów ds. mobilności rowerowej wziął udział w konsultacjach organizowanych przez CPK w sprawie wymagań dotyczących nowego, kolejowego taboru pasażerskiego dla Kolei Dużych Prędkości. Członkiem tego zespołu jest także reprezentant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


2024-01-08

Porozumienie w sprawie budowy dróg rowerowych przy liniach kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie ramowe o współpracy ze Związkiem Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Uzgodnienie dotyczy budowy nowych dróg rowerowych wzdłuż linii kolejowych i tworzy podstawę do dalszej współpracy.


2023-11-03

Przyjęcie Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego

W dniu 3 listopada 2023 r. uchwalą nr 2309/461/VI/2023 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokument o nazwie Regionalna Polityka Rowerowa wraz z planem regionalnych tras rowerowych. Przyjęty dokument zastąpił obowiązujące Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej oraz wcześniejsze uchwały przyjmujące wytyczne i standardy budowy dróg rowerowych.