Wiadomości

2024-01-08

Porozumienie w sprawie budowy dróg rowerowych przy liniach kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie ramowe o współpracy ze Związkiem Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Uzgodnienie dotyczy budowy nowych dróg rowerowych wzdłuż linii kolejowych i tworzy podstawę do dalszej współpracy.


2023-11-03

Przyjęcie Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego

W dniu 3 listopada 2023 r. uchwalą nr 2309/461/VI/2023 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokument o nazwie Regionalna Polityka Rowerowa wraz z planem regionalnych tras rowerowych. Przyjęty dokument zastąpił obowiązujące Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej oraz wcześniejsze uchwały przyjmujące wytyczne i standardy budowy dróg rowerowych. 


2023-10-18

Film z VII edycji Tour de Silesia (2023) Dołączono materiał video

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego znaną imprezę rowerową w województwie śląskim, czyli 7. edycję Tour de Silesia, którą Marszałek Województwa Śląskiego, Pan Jakub Chełstowski, objął patronatem.