Krajowa Strategia Rowerowa

 Zdjęcie Zdjęcie

W dniu 6 marca 2024 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, odbyło się wspólne spotkanie kilku zespołów samorządowych, przedsiębiorców i rowerzystów, dotyczące powstanie Krajowej Strategii Rowerowej. Spotkanie miało na celu integrację wszystkich instytucji i środowisk zaangażowanych w powstanie takiej strategii, która będzie podstawą organizacji krajowego planu rozwoju mobilności i turystyki rowerowej.

W spotkaniu wzięły udział Zespoły ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw RP oraz Związku Województwa RP, Komitetu Samorządowego PSPA oraz Zespołu ds. mobilności przy Unii Metropolii Polskich dotyczące powstanie Krajowej Strategii Rowerowej.

Lista obecności była długa. W seminarium wzięli udział:

* przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (współorganizator spotkania);
* przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz miast członkowskich Komitetu Samorządowego PSPA;
* członkowie Zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków oraz przy Związku Województw RP;
* przedstawiciele kilku największych miast Polski, zrzeszonych w Unii Metropolii Polski jak Katowice, Kraków, Wrocław, Warszawa, Białegostoku, jak również m.in. Sopot czy Gdynia;
* przedstawiciel Zarządu Związku Województw RP;
* przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, przedstawiciele spółki Koleje Śląskie;
* członkowie Śląskiej Rady Rowerowej, Zespołu ds. realizacji polityki rowerowej tutejszego Urzędu Marszałkowskiego;
* rowerzyści z kilku organizacji z Polski, m.in. Rowerowy Wrocław, Rowerowe Katowice, Rowerowe Gliwice, Śląska Koalicja Rowerowa, Warszawska Masa Krytyczna, Zrównoważona Mobilność w Jaworznie.

Spotkanie miało formę seminarium, na którym zainteresowane strony prezentowały swoje podejścia do tematyki rozwoju mobilności rowerowej w Polsce. 

Spotkanie zakończyło się podpisaniem Karty na rzecz powstania Narodowej Strategii Rowerowej oraz wspólnym zwiedzaniem historycznego gmach Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który wkrótce będzie obchodził swoje 100 – lecie. Budynek ten, na moment wybudowanie, był największym gmachem użyteczności publicznej w Polsce, a obecnie nadal zadziwia swoich rozmachem.

Efektem prac będzie wspólna deklaracja organizacji zrzeszających instytucje samorządowe, a potem wspólne rozmowy z rządem.

Prezentacje do pobrania TUTAJ.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Filmy
Zobacz również