Prezentacje z seminarium dot. Krajowej Strategii Rowerowej

W dniu 6 marca 2024 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, odbyło się wspólne spotkanie kilku zespołów samorządowych, przedsiębiorców i rowerzystów, dotyczące powstanie Krajowej Strategii Rowerowej. Spotkanie miało na celu integrację wszystkich instytucji i środowisk zaangażowanych w powstanie takiej strategii , która będzie podstawą organizacji krajowego planu rozwoju mobilności i turystyki rowerowej.

Spotkanie miało formę seminarium, na którym zainteresowane strony prezentowały swoje podejścia do tematyki rozwoju mobilności rowerowej w Polsce. I tak:

  1. Pani Sylwia Skuta z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego, przedstawicielka Zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków (zespół składa się z przedstawicieli wszystkich urzędów marszałkowskich) prezentowała działania Zespołu, który został stworzony w 2017 roku (od 2023 roku podobny zespół działa również przy Związku Województwa RP). Zespół od początku swojej działalności przygotowuje rozwiązania prawne i infrastrukturalne mające ułatwić budowę krajowych i regionalnych tras rowerowych w Polsce. Sieć taki tras została przyjętą stanowiskiem Konwentu Marszałków nr 7/2019 z dnia 7 czerwca 2019 „w sprawie systemu numeracji i oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych”. Zespół angażuje się także we współpracę z większością instytucji państwowych i międzynarodowych, które mają wpływ na rozwój mobilności rowerowej (np. Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, PKP Polskie Linie Kolejowe, Lasy Państwowe, GDDKiA, Polska Organizacja Turystyczna, Europejska Federacja Rowerowa (ECF), sieć Eurovelo.
  2. Pan Rafał Glazik, sekretarz Generalny Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (PUMA), przedstawił wyniki badanie „Klimatu Rowerowego 2024 w kontekście Krajowej Strategii Rowerowej”, który daje dobry ogląd na to jak Polacy postrzegają mobilność rowerową i jak z niej korzystają.
  3. Pan Łukasz Kłos, z-ca dyrektora wydziału komunalnego UM Gdańsk, Kampania rowerem do pracy jako metoda na wydłużenie „sezonu rowerowego”.
  4. Pan Wiesław Bełz, z organizacji Rowerowe Katowice, omówił dobre praktyki przy tworzeniu dokumentów strategicznych na podstawie prac nad „Regionalną Polityką Rowerową Województwa Śląskiego”, której jest współautorem, oraz badań ankietowych, które przeprowadził na potrzeby tego seminarium. Ankieta dotyczyła uwarunkowań prawnych, kulturowych oraz klimatycznych mających wpływ na korzystanie z roweru w Polsce.
  5. Pan Cezary Grochowski, z organizacji Rowerowy Wrocław, przedstawił rys historyczny działalności tej organizacji, swoją działalność edukacyjną związana z praktyczną nauką jazdy na rowerze dla dzieci w wieku szkolnym (założenia holenderskiego systemu szkolenia) oraz proces tworzenia krajowej federacji organizacji rowerowych.

Załączniki
Jak współpracują organizacje rowerowe [PDF 29,4MB]
Prezentacja Kampania Kręć Km dla Gdańska [PDF 1,7MB]
Raport z badania klimatu Rowerowego_2022 [PDF 16,1MB]
Jak napisać Krajową Strategię Rowerową [PDF 1,6MB]
Zespół ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków Województwa RP [PDF 3,1MB]