Województwo Śląskie ma swojego "oficera rowerowego"!

We września 2015 roku Marszałek Województwa Śląskiego powołaj pierwszego Pełnomocnika Marszałka ds. polityki rowerowej, potocznie zwanego "wojewódzkim oficerem rowerowym" i tym samym rozpoczął tworzenie Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego i aktywnej promocji roweru jako środka transportu i turystyki. Do głównych zadań Pełnomocnika należy koordynacja działań dotyczących pro-rowerowej polityki województwa, stworzenia jednolitych standardów tworzenia infrastruktury rowerowej, współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, których zakres działania związany jest z szeroko pojętym ruchem rowerowym. 

Województwo Śląskie, jako trzeci region w Polsce, po Zachodniopomorskiem i Mazowieckiem, stworzyło takie stanowisko na szczeblu wojewódzkim. Ruch rowerowy z roku na rok staje się coraz intensywniejszy, a powstająca infrastruktura rowerowa jest niewystarczająca i często nie odpowiada potrzebom rowerzystów. Tworzenie regionalnej infrastruktury odpowiadającej europejskim standardom ma być nie tylko ukłonem w stronę już aktywnie jeżdżących rowerzystów województwa, ma być elementem promocji regionu w Polsce i za granicą. „Pomysłów jest wiele – od połączenia trasami rowerowymi Szlaku Zabytków Techniki, poprzez połączenie szlaków rowerowych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej przy współpracy w województwem małopolskim, do budowy śląskiego odcinka trasy międzynarodowej EuroVelo 4 w kooperacji z Czechami. Takie działania wychodzą daleko poza możliwości samorządów pojedynczych gmin” – mówił Aleksander Kopia, pierwszy "oficer rowerowy.

Pierwszym Pełnomocnikiem był Pan Aleksander Kopia, który jest autorem „Strategii wspierania ruchu rowerowego dla Śląska” oraz koncepcji połączenia Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego trasami rowerowymi. Z zawodu jest projektantem, absolwentem Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej ASP. Od połowy lat 90. zajmuje się problematyką związaną z tworzeniem infrastruktury rowerowej w miastach. Zaprojektował system identyfikacji barwnej dla układu dróg rowerowych w Krakowie (praca dyplomowa 1995). Był asystentem koordynatora projektu „Kraków Miastem Rowerów” i specjalistą NGO ds. tworzenia infrastruktury rowerowej w Urzędzie Miasta Krakowa. Pracował jako redaktor i szef działu reklamy w miesięczniku rowerowym "bikeBoard" oraz jako felietonista Gazety Wyborczej w Częstochowie. W Niemczech był członkiem i działaczem organizacji rowerowych ADFC i VeloCityRuhr oraz współorganizatorem rowerowej masy krytycznej w Essen i w Bochum. Jest założycielem stowarzyszenia Śląska Inicjatywa Rowerowa w Gliwicach i fundacji Miasta dla Ludzi w Częstochowie. Od 2013 roku jest dyrektorem polskiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Rowerowych.

W dniu 8 marca 2021 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Pełnomocnika ds. polityki rowerowej i miejsca Pana Kopii zajął Pan Piotr Kalisz. Pan Piotr ma 41 lat, pochodzi z Katowic, ukończył Politechnikę Śląską, pracował w różnych instytucjach finansowych oraz prowadził własną firmę związaną z branżą targową. Od 2014 roku działa w Stowarzyszeniu Rowerowe Katowice, które dba o rozwój nowoczesnej infrastruktury rowerowej w mieście Katowice i całej aglomeracji GZM. W wolnych chwilach narciarz, amatorski kolarz szosowy i MTB. Zadania nowego "oficera" będą się koncentrować wokół realizacji Założeń Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego, które przygotował i wdrożył poprzedni "oficer" oraz na promocji turystyki rowerowej w regionie.

W Zakładce "Do pobrania" można znaleźć podstawowe dokumenty "rowerowe" Województwa Śląskiego, tzn. Założenie Polityki Rowerowej Regionu oraz Standardy Budowy Dróg Rowerowych. W innych kwestiach zachęcamy do kontaktu z Pełnomocnikiem na adres 
rowery@slaskie.pl.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak  Zdjęcie