Kontakt

Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej

Piotr Kalisz
+48 (32) 77 40 837
rowery@slaskie.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Turystyki
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice