Spotkanie Zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw RP

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniach 22-24 maja br. w Katowicach i Cieszynie spotkali się przedstawiciele wszystkich urzędów marszałkowskich w Polsce, który są odpowiedzialni za rozwój infrastruktury rowerowej. W spotkaniu stacjonarnie uczestniczyli przedstawiciele 13 urzędów, a reszta w formie online.

Pierwszego dnia Zespół obradował w Katowicach, w gmachu głównym Urzędu Marszałkowskiego, a następnego dnia odbył się przejazd rowerami po Żelaznym Szlaku Rowerowym oraz druga sesja obrad w Cieszynie. Trzecia dnia pobytu goście przejechali na rowerach nowy odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej. Spotkanie pierwszego dnia otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pan Grzegorz Boski. 

Głównymi tematami obrad były:
* współpraca z rządem w sprawie Krajowej Strategii Rowerowej;
* Centra Koordynacji sieci tras EuroVelo;
* współpraca z ECF.

Przewodnictwo województwa śląskiego w Konwencie Marszałków kończy się w czerwcu br. i potem przejmuje je województwa zachodniopomorskie. W związku z tym kolejne spotkanie Zespołu jest zaplanowane na jesień br. w Szczecinie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie