VI Forum Oficerów Rowerowych w Żywcu

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 4 czerwca br. w Żywcu odbyła się już szósta edycja Forum Oficerów Rowerowych, czyli cyklicznego spotkania pracowników gmin województw śląskiego zajmujących się rozwojem infrastruktury rowerowej. W spotkaniu uczestniczyło blisko 90 osób z 60 gmin regionu.
Spotkanie odbyło się na Starym Zamku w centrum Żywca. Na wydarzenie składała się cześć seminaryjna oraz praktyczna. Goście wysłuchali 5 prelekcji, a potem objechali infrastrukturę rowerową w Żywcu, nad Jeziorem Żywieckim i rzeką Sołą. Poszczególne odcinki tych tras należą do olbrzymiego projektu rozwoju infrastruktury rowerowej wokół Jeziora Żywieckiego oraz Międzybrodzkiego. Projekt realizuje miasto Żywiec oraz gminy Łodygowie i Czernichów. Projekt jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-27, w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko 200 mln zł. Termin realizacji 2026 rok. Szczegóły projektu można znaleźć w załączonej prezentacji. 

VI Forum otworzył burmistrz Żywca, Pan Antoni Szlagor. Poza nim na sali byli dwaj zastępcy burmistrz Żywca, Pan Marek Czul oraz Janusz Juraszek, przedstawiciele gmin Łodygowice oraz Czernichów, Pan Maciej Krakowiak oraz Maciej Sobkowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego, Pan Stanisław Baczyński, pełnomocniczka Marszałka Województwa Śląskiego na Subregion Południowy oraz radna Powiatu Cieszyńskiego, Pani Aneta Legierska, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Pan Józef Bednarz oraz wielu innych wójtów, zastępców oraz pracowników samorządów z gmin z całego województwa.   

Spis prelekcji:

1. „Projekt tras rowerowych wokół Jez. Żywieckiego i Międzybrodzkiego” – szczegóły koncepcji, Burmistrz Miasta Żywiec, Pan Antoni Szlagor

2. ,,Przedstawienie projektu koncepcyjnego Wojewódzkiego Miejsca Odpoczynku Rowerzysty” – architekci Wojciech Wiatr i Adam Wawoczny;  

3. „Fundacja Babska Korba” – Małgorzata Michalik, prezentacja działań na rzecz rozwoju kobiecego kolarstwa amatorskiego;

4. „System SCCANOO - pomiar natężenia ruchu rowerowego” - Filip Bagiński, firma Sccanoo;

5. Gravelowe Beskidy” – Iwo Borowicz, autor tras rowerowych po Beskidach i bloger rowerowy.

Poniżej galerii zdjęć znajdują się pliki prezentacji do pobrania. 
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Załączniki
Fundacja Babska Korba [PDF 11,9MB]
Gravelowe Beskidy [PDF 19,0MB]
Prezentacja koncepcji wojewódzkiego Miejsce Odpoczynku Rowerzysty (MOR) [PDF 27,6MB]
Prezentacja projektu tras rowerowych wokół Jeziora Żywieckiego i Międzybrodzkiego [PDF 16,0MB]
SCCANOO - system pomiaru ilości rowerzystów [PDF 5,1MB]
Zobacz również