Wytyczne rowerowe na drogach wojewódzkich

W dniu 17 marca 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 434/318/VI/2022 przyjął wytyczne projektowania dróg dla rowerów (WP-DDR v. grudzień 2021) na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Jest to dokument techniczny uwzględniający Rozporządzeni Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które będzie obowiązywało od 22 września 2022 roku. Dokument do pobrania TUTAJ.Zobacz również