Rowerowa INICJATYWA 605 – deklaracja podpisana

 Zdjęcie Zdjęcie
W dn. 9 marca br. miasta Bytom, Gliwice, Chorzów, Lubliniec, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tarnowskie Góry oraz Powiat Tarnogórski podpisały deklarację na rzecz koordynacji działań przy projektowaniu i budowie tras rowerowych w Subregionie Centralnym.
Celem jest wytyczenie punktów styku i przebiegu tras rowerowych na niektórych odcinkach korytarzy nr 602, 603 i 605 czyli prowadzących z Gliwic do Katowic, z Gliwic do Tarnowskich Gór i z Bytomia do Lublińca, a więc łączących centrum aglomeracji z północą i zachodem. Strony zobowiązały się do wspólnego określenia kosztów projektowych i budowlanych oraz analizy i wskazania możliwości pozyskania środków na realizację tras, a także do promocji projektu na wszystkich etapach jego realizacji. Liderem inicjatywy jest miasto Tarnowskie Góry, którego burmistrzem jest Arkadiusz Czech.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie
Zobacz również