Spotkanie zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków RP

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 29 marca br. obradował pierwszy raz od dwóch lat zespół ds. mobilności rowerowej działający przy Konwencie Marszałków Województw RP. Spotkanie odbyło się w formie on-line. Spotkanie zostało zorganizowane przez woj. świętokrzyskie, które obecnie przewodnicy Konwentowi.
Głównym tematem spotkania było omówienie projektu stanowiska Konwent Marszałków Województw RP w sprawie turystycznych znaków z grupy R-4. W stanowisku tym Konwent Marszałków Województw RP zwraca się z wnioskiem o wniesienie uzupełnień do przepisów regulujących zasady stosowania znaków drogowych z grupy R-4. Proponowane w niniejszym stanowisku zmiany mają na celu doprecyzowanie i uszczegółowienie zapisów z zakresu oznakowania tras rowerowych. Przy obecnej dynamice rozwoju turystyki rowerowej takie zmiany są niezbędne w celu budowy spójnego i czytelnego systemu znakowania tras rowerowych w Polsce. Więcej info TUTAJ.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie
Zobacz również