Projekt wojewódzkiego Miejsca Odpoczynku Rowerzysty

 Zdjęcie Zdjęcie
W ramach rozwoju nowoczesnej sieci krajowych i regionalnych tras rowerowych Województwo Śląskie zleciło opracowanie koncepcji projektowej wojewódzkich Miejsca Odpoczynku Rowerzysty (MOR), które staną się wizytówką województwa wśród rowerzystów oraz zapewnią im miejsca do odpoczynku podczas wycieczek rowerowych.
Zlecenie zostało wykonane przy współpracy dwóch pracowni architektonicznych z województwa śląskiego. Obejmowało one przygotowanie MOR w wersji MAXI i MINI. Wersja MAXI może stanowić punkt początkowy lub końcowy trasy, a wersja MINI ma być lokalizowana w każdym miejscu istotnym z punktu widzenia rowerzysty.

Zgodnie z ogólnie przyjętym standardem idealny MOR powinien:
* być średnio co 15 km lub w istotnych miejscach trasy;
* zapewniać schronienie przed deszczem, wiatrem, słońcem i upałem oraz zapewnić odpowiedni przepływ świeżego powietrza;
* być wyposażony w stół, ławy, stojaki rowerowe i kosze na śmieci;

Dodatkowo MOR zlokalizowany na trasach o dużym natężeniu rowerzystów, przy węzłach tras rowerowych lub miejscach atrakcji turystycznych, powinien uwzględniać:
* toalety i dostęp do bieżącej wody;
* punkty ładowania rowerów i urządzeń elektronicznych;
* samoobsługowe stacje naprawcze rowerów wyposażone w zestaw narzędzi i pompkę.

Punkty MAXI, uzupełnione o wersje MINI mają zapewnić bezpieczeństwo i komfort rowerzystów podczas ich wypraw.

Wierzymy, że wkrótce wojewódzkie MORy będę się pojawiać na regionalnych trasach rowerowych. Zachęcamy do zapoznania się z wizualizacjami.

Projekt i wizualizacje przygotowane przez pracownie: Raww Related Architecture Wojciech Wiatr oraz Architekt - Adam Wawoczny.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie