Powołanie pełnomocnika MI ds. Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk powołał z dniem 10 grudnia 2021 r. Marka Dworaka na Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Głównym zadaniem pełnomocnika jest wpieranie ministra w podejmowaniu działań na rzecz usprawnienia i poprawy organizacji ruchu rowerowego oraz propagowanie bezpiecznych postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego. Dodano, że pełnomocnik będzie zajmował się również reformą przepisów ruchu drogowego i systemu szkolenia kierowców.

Link do artykułu TUTAJ.Zobacz również