Szkolenie z bezpieczeństwa ruchu rowerzystów w ramach programu SCAP

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 7 grudnia br. odbyło się szkolenie z bezpieczeństwa ruchu rowerzystów w ramach programu SCAP (Safer Cycling Advocate Program) organizowane dla różnych krajów europejskich przez Global Alliance of NGOs for Road Safety oraz European Cyclists’ Federation (ECF) oraz finansowane przez FedEx Express Europe.
Szkolenie jest oparte na Przewodniku Najlepszych Praktyk i daje możliwość omówienia kwestii bezpieczeństwa i infrastruktury na poziomie lokalnym i regionalnym. Przewodniku został opracowany na bazie rozwiązań wdrażanych w Danii i Holandii. W szkoleniu wzięło udział 18 osób, w tym przedstawiciele Śląskiej Rady Rowerowej, Pełnomocniczka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. komunikacji rowerowej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski. Przewodnik do pobrania TUTAJ.

Safer Cycling Advocate Program (SCAP)

Global Alliance of NGOs for road safety

European Cyclists’ Federation (ECF)


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie

Załączniki
Warsztaty na temat bezpieczeństwa jazdy na rowerze w Polsce [PDF 166,5kB]
Zobacz również