Zakończenie dwóch etapów opracowania nowej polityki rowerowej województwa śląskiego

We wrześniu br. Zarząd Województwa Śląskiego zlecił opracowanie polityki rowerowej. Do realizacji tego zadania wybrano stowarzyszenie Rowerowe Katowice. Oddanie gotowego dokumentu planowane jest na maj 2022 r.
Obowiązujące w województwie "Założenie Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z Koncepcją Sieci Regionalnych Tras Rowerowych" z 2019 r. ogólnie opisywały prowadzenie polityki rowerowej i wskazywały korytarzowe przebiegi tras regionalnych. Nowe dokument ma szczegółowo opisać kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej, oznakowania tras, metody promocji oraz wskazać konkretne przebiegi tras. W dniu 31 października wykonawca oddał raport z I etapu prac nad dokumentem, a w dniu 15 grudnia br. raport z II etapu. Pierwszy etap polegał na stworzeniu bazy danych podmiotów zaangażowanych w rozwój transportu i turystyki rowerowej w województwie, a drugi etap na zorganizowaniu konsultacji z tymi podmiotami oraz przeprowadzeniu badań wśród rowerzystów. Dodatkowo wykonawca przeprowadził analizę dokumentów strategicznych od poziomu Unii Europejskiej do województwa pod kątem zapisów pro rowerowych. Stworzone opracowania i badania będą stanowić podstawę do opracowania polityki. Obowiązujący dokument do pobrania TUTAJ.Zobacz również