Założenie Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z Koncepcją Sieci Regionalnych Tras Rowerowych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w dniu 5 czerwca 2019 roku przyjął uchwałą zarządu nr 1221/45/VI/2019 dokument o nazwie "Założenie Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z Koncepcją Sieci Regionalnych Tras Rowerowych", który stanowi podstawę do planowanie polityki rowerowej regionu. Dokument ten opisuje główną sieć tras rowerowych w regionie (kręgosłup) oraz trasy pomocnicze (ości) oraz stanowi podstawę do planowania budżetu i etapów budowy spójnej sieci dróg i szlaków rowerowych w regionie. W najbliższych latach zostaną określone szczegółowe przebiegi każdej z tras i określony budżet na ich wykonanie. Ukończenie tej sieci planowane jest na rok 2030. 

Plik uchwały oraz Założenie Regionalnej Polityki Rowerowej do pobrania TUTAJ.