Współpraca ze Świętokrzyskim

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniach 22-23 lipca br. odbyła się wizyta studyjna w województwie świętokrzyskim. W ramach spotkania omawiano połączenia regionalnych tras rowerowych obu województw oraz szczegóły audytu Wiślanej Trasy Rowerowej.
Wizyta została zorganizowana w celu koordynacji połączeń dwóch tras rowerowych, które mają połączyć oba województwa oraz wymiany dobrych praktyk przy tworzeniu Wiślanej Trasy Rowerowej. Dodatkowo zorganizowano przejazd siecią miejskich tras rowerowych w Kielcach, które są stolicą województwa, oraz wałami Wisły przy Sandomierzu. Na krajobraz Świętokrzyskiego składają się pagórki, pola oraz oczywiście otoczenie Wisły z pięknymi sadami jabłoni, pomidorów i innych warzyw. To rejon typowo rolniczy, w którym można poczuć, że czas wolniej płynie. Jednocześnie miasto Kielce to ciekawe miasto otoczone terenami zielonymi, po którym jeździ się nowoczesnymi drogami rowerowymi.  Województwo Świętokrzyskie to jeden z liderów powstania słynnego szlaku Green Velo, więc władze miasta i regionu mają sporą wiedzę na temat tworzenia nowoczesnej infrastruktury rowerowej. Warto się tam wybrać i zobaczyć co ten rejon oferuje turystom. Więcej info o trasach w Kielcach można znaleźć TUTAJ oraz o GreenVelo.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również