Rybnickie Trasy Rowerowe

 Zdjęcie Zdjęcie
Miasto Rybnik przygotowało ponad 100 km tras rowerowych po mieście i okolicy.
W połowie lipca odwiedziliśmy okolice Rybnika. Wraz ze społecznikami wyznaczono tam ponad 100 km tras rowerowych prowadzących przez malownicze rejony otaczające miasto. Spójna sieć daje możliwość poznania wielu obiektów o wartości historycznej i kulturalnej, a przede wszystkim piękne krajobrazy Parku Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych czy Zalewu Rybnickiego. Szlaki są dobrze oznaczone i bardzo zróżnicowane pod kątem widokowym i trudności przejazdu. W kilku miejscach można bezpiecznie zostawić samochód i odpocząć. Zapraszamy do odwiedzenia tych okolic. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również