Wspólnie o rowerowych wyzwaniach

Za nami spotkanie przedstawicieli środowisk rowerowych

W jego trakcie omówiono możliwości współpracy rowerowych organizacji pozarządowych i „wojewódzkiego oficera rowerowego” – nowego urzędnika w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik. Głównym punktem była dyskusja dotycząca kierunków rozwoju komunikacji rowerowej w regionie i kwestia integracji środowisk rowerowych. Poruszono także problemy dotyczące finansowania projektów związanych z tworzeniem infrastruktury, czy pomysły wspólnych działań promocyjnych w skali województwa. Uczestnicy rozmawiali też o realizacji audytu Wiślanej Trasy Rowerowej.

„To przede wszystkim okazja do wzajemnego poznania się aktywistów rowerowych, których na to spotkanie przybyło ponad dwudziestu! I co ważne, nie są to ludzie wyłącznie z miast skupionych wokół Katowic. Reprezentowane były Częstochowa, Rybnik, Racibórz, Dąbrowa Górnicza, Bielsko-Biała, Cieszyn, Zabrze, Jaworzno, Chorzów, Gliwice, Pszczyna, Tychy, Bytom, Olkusz no i naturalnie Katowice. Jest więc duża szansa na powstanie ogólno wojewódzkiej sieci organizacji rowerowych, która mogłaby mieć realny wpływ na kształtowanie polityki rowerowej w regionie” – podsumował spotkanie Aleksander Kopia.


Oficer rowerowy to nowe stanowisko w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, na które w wyniku konkursu przeprowadzonego w sierpniu br., powołany został Aleksander Kopia. Do jego głównych zadań należy koordynacja działań dotyczących pro-rowerowej polityki regionu, koordynacja jednolitych standardów tworzenia infrastruktury rowerowej, współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, których zakres działania związany jest z szeroko pojętym ruchem rowerowym.

Śląskie, po Zachodniopomorskim i Mazowieckim, jest trzecim regionem w kraju, gdzie samorząd szczebla wojewódzkiego zajmować się będzie problematyką rowerową.