Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum)

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniach 26-30 czerwca odbyło się w Katowicach Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum). WUF to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. W wydarzeniu fizycznie uczestniczyło ponad 10 tys. osób, a dodatkowo 6 tys. wzięło w nim udział zdalnie. 

Forum odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe. Ostatnia dziesiąta edycja miała miejsce w 2020 w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poprzednie dwa spotkania odbyły się w Kuala Lumpur w Malezji i Quito w Ekwadorze. W listopadzie 2018 r. Katowice zostały wybrane na polskiego kandydata na gospodarza konferencji zaplanowanej na 2022 r. 20 maja 2019 r. UN-Habitat ogłosiło, że Katowice będą gospodarzem jedenastej edycji. Podczas katowickiej konferencji WUF11 zostanie zaprezentowany „Plan działań dla miast”, który zostanie przygotowany w zgodzie z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Będzie to katalog działań zmieniających miasta w zielone, dostępne i produktywne miejsca. Tak o tym wydarzeniu mówią organizatorzy:

- Podczas jedenastego Światowego Forum Miejskiego będziemy angażować się w dyskusję o problemach współczesnych miast. Analiza działań realizowanych w Katowicach na wielu płaszczyznach: społecznych, gospodarczych i środowiskowych, dokonana pod kątem opracowanych przez ONZ siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju, pomogła wskazać te dziedziny, o których warto będzie porozmawiać podczas WUF11  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

  - WUF11 jest szansą dla Polski na pokazanie społeczności międzynarodowej, w jaki sposób stara się osiągnąć zrównoważoną przyszłość miast i osiedli. Katowice są wspaniałym przykładem regeneracji miasta. Jestem przekonana, że możemy budować na tym przykładzie i podzielić się tymi doświadczeniami w 2022 roku – mówiła podczas jednej z konferencji prasowych Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich UN-Habitat.

W Forum fizycznie uczestniczyło ponad 10 tys. osób, a dodatkowo 6 tys. wzięło w nim udział zdalnie. W blisko 500 sesjach debatowało ponad 700 panelistów. – Po zakończeniu WUF patrzę w przyszłość optymistycznie. Wierzę, że mamy teraz więcej siły, by podjąć realne działania, by w naszych miastach żyło się lepiej – komentowała dyrektor wykonawcza UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie
Zobacz również