Obrady Zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków RP - Lublin

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniach 12-13 października br. w Lublinie obradował po raz kolejny Zespół do spraw mobilności rowerowej działający przy Konwencie Marszałków Województw RP. Z ramienia Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu uczestniczył Piotr Kalisz, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej.

Delegacje wojewódzkie, którym przewodniczył Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed, obradowały na temat mobilności rowerowej oraz rozwoju turystyki rowerowej w Polsce. W spotkaniu wzięli udział: pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marek Dworak, przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej Wojciech Norkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na czele z zastępcą Dyrektora RZGW w Lublinie Grzegorzem Lipczukiem, Dyrektor Zakładu PKP PLK w Lublinie Andrzej Matysiewicz, a także Naczelnik Wydziału Planowania Oferty i Zestawień Składów PKP Intercity Jacek Grzyb.

Więcej informacji o spotkaniu znajdziesz TUTAJ.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również