Spotkanie Zespołu ds. realizacji polityki rowerowej

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 7 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich departamentów tutejszego urzędu oraz instytucji podległych jak Koleje Śląskie oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, którzy tworzą Zespół ds. realizacji polityki rowerowej w województwie śląskim. Zespół liczy 26 członków. W spotkaniu uczestniczył Członek Zarządu Województwa, Pan Grzegorz Boski.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele stowarzyszenia Rowerowe Katowice, Prezes Wiesław Bełz oraz Grzegorz Ossoliński, które przygotowało Regionalną Politykę Rowerową, którzy jednocześnie reprezentowali stronę społeczną. Było to pierwsze od czasu pandemii COVID-19 spotkanie w formule stacjonarnej. Spotkanie prowadził Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej, Pan Piotr Kalisz. 

Podczas spotkanie zaprezentowano dwie prezentacje i odbyła się dyskusja o bieżących sprawach. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi podczas prezentacji i rozmów były:
* sieć regionalnych tras rowerowych;
* finasowanie budowy regionalnych tras rowerowych ze środków programu Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego 2021-27;
* organizacja promocji polityki i mobilności rowerowej;
* stworzenie aplikacji z trasami województwa śląskiego. 
Kolejne spotkanie zaplanowano na czerwiec 2024.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również