Spotkanie Śląskiej Rady Rowerowej

W dniu 17 marca br. odbyło się pierwsze w 2021 roku spotkanie Śląskiej Rady Rowerowej. Spotkanie po raz pierwszy odbyło się w trybie on-line ze względu na obostrzenia sanitarne.
Celem spotkania było zapoznanie się członków ŚRR z nowym Pełnomocnikiem Marszałka WŚl ds. polityki rowerowej, jego wizją polityki rowerowej oraz zmianami w organizacji pracy pełnomocnika. W spotkaniu. W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady (łącznie 10 osób). Nowy pełnomocnik przedstawił swój plan pracy na najbliższe pół roku oraz zaproponował rozszerzenie składu rady o członków Zarządu Subregionów Województwa Śląskiego, gdyż w przyszłości Zarządy tych Subregionów także odpowiedzialne za realizację polityki rowerowej województwa i budowę nowych dróg rowerowych o znaczeniu regionalnym. Następnie omówiono bieżące sprawy. Na koniec ustalono kolejny termin spotkania Rady, które odbędzie się w połowie czerwca br.