Spotkanie rowerowe w Cieszynie

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 26 marca br. w Cieszynie odbyło się spotkanie Pełnomocnika Marszałka ds. polityki rowerowej z członkami grupy Rowerowy Cieszyn w sprawie przebiegu trasy 604 (Cieszyn - Bielsko Biała)
W spotkanie brali udział członkowie grupy Rowerowy Cieszyn, m.in. Piotr Stokłosa, Alicja Wach i Jakub Loter w swoim pięknym trójkołowcu, którzy chcieli zaprezentować różne przebiegi trasy 604. Trasa ta prowadzi z Cieszyna do Bielska - Białej i stanowi ważny fragment sieci tras rowerowych w tamtym rejonie oraz dla całego Województwa Śląskiego. Trasa ta jest zapisanych w Koncepcji Sieci Regionalnych Tras Rowerowych, która stanowi kręgosłup przyszłej sieci wszystkich tras rowerowych w całym województwie. Spotkanie rozpoczęło się rozmową z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a następnie uczestnicy spotkania wsiedli na swoje rowery i wyruszyli w objazd Cieszyna oraz proponowanych przebiegów trasy 604. Nie było łatwo....okolica jest górzysta i przecina ją droga wojewódzka, więc w trakcie objazdu dużo czasu poświęcono na omówienie szczegółów technicznych przyszłej trasy i jej wariantów. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem pod znanym sklepie spożywczym :) Dalszy etap prac nad tą trasą to audyt różnych wariantów, który będzie realizować Stowarzyszenia "Olza" z Cieszyna. Czekamy niecierpliwie na wyniki audytu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również