Rowerem wzdłuż Wisły

Od Beskidów po Bałtyk. Jest szansa na rowerową przygodę wzdłuż Wisły.

Marszałkowie ośmiu województw podpisali w Grudziądzu deklarację dotyczącą współpracy na rzecz poparcia prezydenckiego projektu ustawy umożliwiającej wytyczanie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych. To milowy krok w stronę realizacji wyjątkowego projektu turystycznego.

Celem współpracy ma być wspólne działanie na rzecz rozwoju turystyki w oparciu o potencjał Wisły oraz popularyzacja wykorzystania jej walorów przez tworzenie dróg i szlaków rowerowych i pieszych, także na wałach przeciwpowodziowych, a także wsparcie zmian legislacyjnych regulujących kwestie szlaków turystycznych. W celu realizacji postanowień deklaracji powołany zostanie specjalny zespół roboczy, w którego składzie znajdą się przedstawiciele województw, którzy stworzą harmonogram dalszych prac nad projektem.

Deklaracja wyraża także poparcie dla prezydenckiej inicjatywy zmian w ustawie prawo wodne. Zmierzają one do zniesienia obecnie obowiązującego zakazu poruszania się rowerami po koronach i wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Umożliwi to tworzenie w tych miejscach szlaków rowerowych.

Sygnatariuszami deklaracji podpisanej w obecności prezydenta RP Bronisława Komorowskiego są marszałkowie województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego. W imieniu naszego regionu umowę podpisał marszałek Mirosław Sekuła.

Województwo Śląskie jest przygotowane na tego typu realizację. W kwietniu 2006 roku Zarząd Województwa podpisał porozumienie z nadwiślańskimi gminami województwa śląskiego o budowie Wiślanej Trasy Rowerowej. Urząd Marszałkowski przygotował projekt trasy oraz system identyfikacji wizualnej.