Przyjęcie Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego

 Mapa sieci RTR 2023 Mapa sieci RTR 2023

W dniu 3 listopada 2023 r. uchwalą nr 2309/461/VI/2023 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokument o nazwie Regionalna Polityka Rowerowa wraz z planem regionalnych tras rowerowych. Przyjęty dokument zastąpił obowiązujące Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej oraz wcześniejsze uchwały przyjmujące wytyczne i standardy budowy dróg rowerowych. 

Dokument będzie podstawą do przyznania dofinansowania na rozwój regionalnych tras rowerowych ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (wykorzystanie środków do 2030 r.) oraz promowanie mobilności rowerowej w województwie. Zachęcamy do lektury "polityki" oraz kontaktu z Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej w sprawie jej realizacji.

Informacja o uchwale na BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego TUTAJ.

Dokument do pobrania poniżej lub w zakładce "Do pobrania".
Załączniki
Regionalna Polityka Rowerowa Województwa Śląskiego 2023 [PDF 18,9MB]
Uchwała 2309_461_VI_2023 Polityka Rowerowa 2023 [PDF 80,4kB]
Zobacz również