Projekt Regionalnej Polityki Rowerowej

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego

 

 1. Przedmiot konsultacji: projekt Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego, (projekt dostępny na stronie internetowej Województwa Śląskiego rowery.slaskie.pl, w zakładce „Do Pobrania” oraz na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).
 2. Cel konsultacji: zapoznanie mieszkańców województwa śląskiego z zapisami projektu dokumentu, o którym mowa w punkcie 1, oraz zebranie opinii mieszkańców, w szczególności rowerzystów z różnych regionów województwa śląskiego, do w/w projektu dokumentu.
 1. Termin konsultacji: od 19 grudnia 2022 r. do 6 stycznia 2023 r.
 1. Uczestnicy konsultacji: mieszkańcy województwa śląskiego.
 1. Formy konsultacji:
 • w formie pisemnej na adres: Departament Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ( w godzinach pracy Urzędu);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rowery@slaskie.pl
 • telefonicznie pod nr tel: +48 885 952 809 w godz. 9:00-15:00.

(formularz uwag stanowi załącznik do informacji o konsultacjach społecznych).

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszcza się projekt konsultowanego dokumentu: slaskie.pl, zakładka „Do pobrania”.
 1. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Piotr Kalisz, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej.
 1. Uczestnicy konsultacji są zobligowani są do przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego. W przypadku opinii grupowej – określenia reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 2. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe, niezawierające informacji o uczestnikach konsultacji.
 3. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Załączniki
Formularz konsultacyjny RPR [DOC 220,5kB]
Projekt Regionalnej Polityki Rowerowej Woj. Śląskiego [PDF 18,2MB]
Konsultacje RPR RODO [DOCX 186,8kB]