Kolejne km bezpiecznej drogi dla rowerów

 Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Poczesnej podsumowano przebudowę drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od skrzyżowania z DK91 do skrzyżowania z DK 78 w Zawierciu o długości 24, 5 km

W wydarzeniu uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wójt gminy Poczesna Krzysztof Ujma, wiceprzewodnicząca Sejmiku Beata Kocik oraz samorządowcy z regionu. Warto podkreślić, że to jedna z największych inwestycji drogowych w tej kadencji samorządu.

„Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 791 to kolejna ważna inwestycja drogowa w regionie. Wartość tego przedsięwzięcia to 246,7 mln zł z czego 139,4 mln zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej. Modernizacja infrastruktury drogowej jest jednym z priorytetów tej kadencji samorządu i w latach 2018-2024 przeznaczamy na ten cel 2,5 mld zł. Wszystkie budowane i modernizowane drogi spełniają najwyższe standardy dotyczące jakości. Ta inwestycja poprawia komfort jazdy kierowców i zwiększa dostępność komunikacyjną w subregionie północnym, ale przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

„To dobry dzień dla całego regionu. Pragnę podziękować samorządowcom, którzy zabiegali o tę drogę i marszałkowi, że nie zapomina o rozwoju subregionu północnego. Oprócz kwestii związanych z gospodarką ważna jest także turystyka. Ta droga będzie służyć mieszkańcom i odwiedzającym te piękne tereny. To bardzo oczekiwana inwestycja” – mówiła wiceprzewodnicząca Sejmiku, Beata Kocik.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie sześciu gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj, Myszków, Koziegłowy, Zawiercie. Łączny koszt inwestycji zamknął się w kwocie 246,7 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 139,4 mln zł. Zakres prac obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej nr 791 o długości 24,5 km i polegał na rozbudowie układu drogowego wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury – tj. sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego.

„Tak ważne inwestycje zawsze są efektem współpracy. Na tym terenie było wiele problemów i ta nowoczesna droga je rozwiązuje, to nie tylko nowe oświetlenie, ścieżki rowerowe i chodniki, czy trwała nawierzchnia, ta inwestycja rozwiązuje problem z napływem wody, który był utrudnieniem, a dodatkowo łączy subregion północny z centrum regionu” – tłumaczył wójt gminy Poczesna, Krzysztof Ujma.

W wyniku przebudowy udało się poprawić jakość komunikacji między Zawierciem, Myszkowem, Porajem, a Częstochową, co wpływa na jakość życia społeczno-gospodarczego, dostosowano parametry techniczne drogi do prognozowanego ruchu, poprawiono bezpieczeństwa użytkowników przez separację ruchu pojazdów od ruchu rowerzystów i pieszych oraz poprzez przebudowę skrzyżowań i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawiono widoczność przez zastosowanie energooszczędnych systemów oświetlenia drogowego „LED”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Przebudowa DW nr 791. fot. Andrzej Grygiel / UMWS