DW 933 łącząca Wodzisław z Jastrzębiem oficjalnie otwarta

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Do użytku oddano przebudowaną Drogę Wojewódzką nr 933 na odcinku od DK 78 w Wodzisławiu Śląskim do ronda przed granicą z Jastrzębiem Zdrój

Uroczystość odbyła się w Mszanie, jednej z gmin, przez którą przebiega zmodernizowana DW 933. W otwarciu uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, radni Sejmiku województwa, parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

- Za nami kolejne kilometry wyremontowanej drogi. Na przykładzie gminy Mszana widzimy, że to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców, ale także służąca przedsiębiorcom. Niemal 83 miliony złotych, w tym 47 milionów z funduszy europejskich, to bardzo dobrze zainwestowane środki. Poprawa bezpieczeństwa, ale i komfort jazdy. Po raz kolejny zastosowano nowoczesną technologię. Przypomnę, że w latach 2018-2024 wydamy na modernizację dróg ponad 2,5 mld zł. Konsekwentnie poprawiamy infrastrukturę drogową wzmacniamy potencjał naszego regionu – przekonuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Umowę na realizację projektu podpisano jeszcze w 2015 roku, zaś w marcu 2018 roku uzyskano decyzję wojewody na jego realizację. W kwietniu 2019 r. podpisano umowę na Świadczenie usługi Konsultanta na kwotę 3,1 mln zł z firmą DTŚ S.A. Do realizacji zadania została wybrana oferta firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Koszt robót budowlanych wyniósł 82,9 mln zł w tym współfinansowanie z UE 47 mln zł, umowę na roboty budowlane podpisano we wrześniu 2019 roku. Zakres inwestycji obejmował: przebudowę drogi o długości 7,2 km do parametrów klasy G; ujednolicenie szerokości jezdni (7,0m) i poboczy, całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni z dopuszczeniem nacisku osi 11,5 tony, przebudowę odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych na całym przebiegu inwestycji – tj. 7,20 km, budowę zjazdów, zatok autobusowych, skrzyżowań; budowę czterech skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, budowę i przebudowę dwóch obiektów mostowych, dwóch przepustów, przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci gazowej, wykonanie ekranów akustycznych, oświetlenia ulicznego i budowę na całej długości kanału technologicznego.

- Jest to odcinek łączący DK 78 w Wodzisławiu z węzłem autostrady A1. W ciągu doby przejeżdża tędy blisko 20 tysięcy pojazdów. Są to natężenia ruchu, które mogłyby tę trasę zakwalifikować do rangi dróg krajowych. Na skrzyżowaniu dróg 930 i 933, czyli w newralgicznym punkcie zostało wybudowane rondo. To skrzyżowanie było niebezpieczne, dziś ten problem zniknął. Przy budowie drogi wykorzystaliśmy najnowsze technologie. Są to nawierzchnie o obniżonym poziomie hałasu, pełny pakiet bitumiczny na asfalcie wysokomodyfikowanym, gdzie spodziewana trwałość tej drogi to jest 50 lat. Jesteśmy jedynym zarządem dróg w kraju, które stosuje tego typu rozwiązania – podkreśla Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

- Droga na terenie Mszany ma nowe funkcje. Poprzednio to była wyłącznie jezdnia. Nie było chodników i ciągów pieszo-rowerowych. A to znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa – dodaje Mirosław Szymanek, wójt gminy Mszana.

- Ta inwestycja drogowa w dużej mierze została zrealizowana w oparciu o środki unijne. Mamy więc okazję przekonać się jak bardzo one są ważne, w jak wielkim stopniu zmieniają na plus nasze otoczenie – konkluduje wicemarszałek województwa Wojciech Kałuża.

W ramach RPO zakończono do tej pory siedem inwestycji o łącznej długości prawie 45 km, które kosztowały 440 mln zł (w tym 320 mln zł z RPO). Są to: fragment DW 913 od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Pyrzowicach (przy lotnisku) do węzła z S1; obwodnica Pawłowic (nowy przebieg DW 935); obwodnica Myszkowa (nowy przebieg DW 791); przebudowa DW 793, na odcinku Żarki-Myszków; obwodnica Woźnik (DW 789); obwodnica Buczkowic (nowy przebieg DW 942); przebudowa DW 913 od DK 78 do DK 86 stanowiącej alternatywny dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice.

Obecnie realizowane są kolejne zadania współfinansowane z UE. To budowa wschodniej obwodnicy Raciborza, przebudowa drogi 791 Kolonia Poczesna- Zawiercie, przebudowa odcinka drogi nr 933 Pawłowice – Pszczyna, przebudowa DW 929 od granicy Rybnika do węzła autostradowego w ciągu A 1 w Świerklanach. Kolejne cztery inwestycje z listy rankingowej RPO – o łącznej długości 35 km i szacunkowym koszcie 470,8 mln zł – są realizowane z budżetu samorządu Województwa Śląskiego. Przebudowywana jest DW 941 w Wiśle i DW 935 między Raciborzem a Rzuchowem. Trwa przebudowa DW 948 od skrzyżowania z DK 52 do skrzyżowania z DW 946. Obecnie przygotowywane są kolejne inwestycje ujęte na liście rankingowej RPO na łączną sumę ok. 1,7 mld zł.

Wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w Śląskiem są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. ZDW w Katowicach stosuje przy tym najnowsze rozwiązania techniczne biorąc pod uwagę tzw. „koszt życia drogi” (Life Cycle Cost). To sprawia, że przewidywana trwałość dróg (Perpetual Pavement) przebudowywanych i budowanych przez ZDW w Katowicach wynosi aż 50 lat. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie konieczności ich gruntownej przebudowy

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS fot. Maciej Dziąbek / UMWS

Filmy