I Forum Śląskich Oficerów Rowerowych

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 9 listopada br. odbyło się I Forum Śląskich Oficerów Rowerowych w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. W Forum wzięło udział ponad 70 pracowników samorządowych z całego województwa oraz przedstawiciele Śląskiej Rady Rowerowej.
Forum miało na celu integrację osób zajmujących się infrastrukturą rowerową oraz poznanie przykładów dobrze wykonanych inwestycji rowerowych w województwie. Wydarzenie otworzył w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego, Pan Wojciech Dziąbek, dyrektor Departamentu Turystyki. W dalszej kolejności przedstawili swoje prezentacje Pan Piotr Kalisz, Pełnomocnik Marszałka ds. polityki rowerowej, Pan Tobiasz Nykamowicz, projektant dróg rowerowych oraz Panowie Łukasz Karbowiński, oficer rowerowy w Rybnika oraz Michał Kwiatkowski, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który przeprowadzał ostatnio badania na mieszkańcach kilku większych miast województwa śląskiego, które prowadzą aktywną politykę rowerową. Wszystkie prezentacje były bardzo ciekawe i wprowadzały w zawiły świat projektowania i realizacji inwestycji rowerowych. Powagi wydarzeniu nadawała piękna sala Sejmu Śląskiego, na której normalnie obraduje Sejmik Śląski. Forum ma być imprezą cykliczną i kolejna edycja odbędzie się w I połowie 2022 roku.

TUTAJ możesz pobrać wszystkie prezentacje I edycji Forum.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również