Wiadomości


Konsultacje CPK dot. kolejowego taboru pasażerskiego dla Kolei Dużych Prędkości

 Zdjęcie

Działający przy Związku Województw RP Zespół koordynatorów ds. mobilności rowerowej wziął udział w konsultacjach organizowanych przez CPK w sprawie wymagań dotyczących nowego, kolejowego taboru pasażerskiego dla Kolei Dużych Prędkości. Członkiem tego zespołu jest także reprezentant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.Spotkanie Zespołu ds. realizacji polityki rowerowej

 Zdjęcie
W dniu 7 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich departamentów tutejszego urzędu oraz instytucji podległych jak Koleje Śląskie oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, którzy tworzą Zespół ds. realizacji polityki rowerowej w województwie śląskim. Zespół liczy 26 członków. W spotkaniu uczestniczył Członek Zarządu Województwa, Pan Grzegorz Boski.


Przyjęcie Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego

 Mapa sieci RTR 2023

W dniu 3 listopada 2023 r. uchwalą nr 2309/461/VI/2023 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokument o nazwie Regionalna Polityka Rowerowa wraz z planem regionalnych tras rowerowych. Przyjęty dokument zastąpił obowiązujące Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej oraz wcześniejsze uchwały przyjmujące wytyczne i standardy budowy dróg rowerowych. 5. Forum Oficerów Rowerowych

 Zdjęcie

W dniu 11 października br. w gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się 5. Forum Oficerów Rowerowych, czyli spotkanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego odpowiedzialnych za rozwój i promocję polityki rowerowej województwa. Wydarzenie otworzył Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Pan Grzegorz Boski. Ta impreza wpisała się już na stałe w kalendarz imprez promujących politykę rowerową wśród samorządów naszego województwa. Współorganizatorem wydarzenia był Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego. 


Happy Bike Beskidy

 Zdjęcie
W dniach 26-27 sierpnia w sercu rowerowego królestwa, czyli kompleksu tras rowerowych Enduro Trials, odbył się festiwal rowerowy Happy Bike Beskidy! Tysiące ludzi odwiedziło w weekend to miejsce. W sobotę i niedzielę odbywały się zawody rowerowe, targi, pokazy skoków oraz koncert. Województwo Śląskie wystawiało się tam z mapami i przewodnikami po naszym regionie.

80. Tour de Pologne w Województwie Śląskim

 Zdjęcie
W piątek 28 lipca br. odbyła się oficjalna prezentacja drużyn 80. Tour de Pologne w Poznaniu, a dzień później w tym samym mieście pierwszy etap tegorocznego wyścigu. Przed zawodnikami siedem dni ścigania na najwyższym światowym poziomie. – Jestem przekonany, że czekają nas niezwykłe emocje. Siedem dni później w Krakowie poznamy zwycięzcę – mówi dyrektor generalny wyścigu Czesław Lang.

tagi: @slaskienarowery #zdw #wytyczne @slasknarowery #ForumOficerów #FŚOR #5forumoficerowrowerowych #bielsko biala #biketalk #bulwarynadnacyną #downhill #drogarowerowa #endurotrails #forumoficerowrowerowych #ForumOficerów #funduszedlaslaskiego #gravel #handball_2023 #interreg #slaskienarowery #kolej #kolejeśląskie #slaskienarowery #LasynadGórnaLiswarta #Liswarta #mck #mcl #slaskienarowery #katowice #MI #slasknarowery #brd #mobilnośćmiejska #MOR #mtb #pkp #polishbicyclesummit #politykarowerowa #politykarowerowa @slaskienarowery #polska #UE #polskiekoleje #pszczyna #wtr #strumien #regionalnapolitykarowerowa #rower #rowerempobeskidach #enduro #slaskienarowery #roweron #roweroweslaskie #kolemposlasku #turystykarowerowa #roweroweslaskie #trasa17 #velosoła #velobiała #rowerowycieszyn #roweremposlasku #bezpiecznienarowerach #trasa604 #rowerowycieszyn #roweremposlasku #slaskioficerrowerowy #bezpiecznienarowerze #trasa604 #rowerowyśląska #RPR #RPR #slaskienarowery #slaskie #slaskie.rowerowe #slaskienarowery #slaskienarowery # #slaskienarowery #beskidslaski #beskidzywiecki #trzechharnasi #slaskienarowery #bezpiecznienarowerze #slaskienarowery #bielskobiala #wtr #slaskienarowery #bikeexpo2022 #rowery #slaskienarowery #cieszyn #masakrytyczna #slaskienarowery #enduro #mtb #beskid #slaskienarowery #endurotrails #bielskobiała #pucharreksia #slaskienarowery #inicjatywa605 #slaskasiectras rowerowych #slaskienarowery #kielce #świętokrzyskie #slaskienarowery #konwentmarszalkow #slaskienarowery #konwentmarszalkow #siectrasrowerowych #slaskienarowery #lesnorajza #lasy #slaskienarowery #lgd #trasa #slaskienarowery #polishbicyclesummit @Śląskienarowery #slaskienarowery #rowerempobeskidzie #slaskie #slaskienarowery #rowerowekatowice #slaskienarowery #rowerowycieszyn #slaskienarowery #rudaslaska #obwodowatrasarowerowa #slaskienarowery #rybnik #roweremposlasku #slaskienarowery #rybnik #subregionzachodni #bezpiecznienarowerze #standardyrowerowe #slaskienarowery #slaskioficerrowerowy #wtr #wislanatrasarowerowa #trasa17 #slaskienarowery #slowacja #euroregion #SlaskieNaRowery #SwiatowyDzienRoweru #WorldBicycleDay #BezpiecznieNaRowerze #slaskienarowery #swietorowerzysty #parkchorzowski #skansen #slaskienarowery #szosaposlasku #Slaskienarowery #Śląskienarowery #roweroweśląskie #slaskienarowery #TdP #Tourdepologne #Katowice #slaskienarowery #trasa17 #jurakrakowskoczestochowska #slaskienarowery #velocity #slaskienarowery #wtr #małopolska #slaskienarowery #wtr #wislanatrasarowerowa #slaskienarowery #wtre #slaskieswietorowerzysty #slaskioficerrowerowy #lubliniec #trasanaweekend #slaskioficerrowerowy #standardyrowerowe #slasknarowery #bruksela #eurovelo #slasknarowery #gzm #mobilnosc #slasknarowery #interreg #wodzisławślaski #slasknarowery #romet #slasknarowery #scap #ecf #slasknarowery #senoriada #utw #slasknarowery #slaskifestiwalnauki #slasknarowery #zdw #slasknarowery #żory #żelaznyszlakrowerowy #ŚFOR #ŚFOR #forumoficerów #ślaskienarowery #beskiżywiecki #ślasknarowery #czystepowietrze #climatcon #śląskienarowery #ForumOficerówRowerowych #Śląskienarowery #slaskienarowery #drogiwojewódzkie #śląskienarowery #slaskienarowery #konwentmarzałków #zespółmobilności #tourdepologne #tourdesilesia #trojak #trójstyk #interreg #ultrajura #ultramaraton #urzadtransportu kolejowego #UTO #UWR #Roweremposlasku #bezpiecznanarowerze #Parkslaski #wislaenduro @slaskienarowery #bezpiecznienarowerach #rowerwbeskidach #wisła #slaskienarowery #wtr #WTR #wislanatrasarowerowa #slaskienarowery #wuf #ZDW #slaskienarowery #drogiwojewodzkie #zelaznyszlak #bezpiecznienarowerze #slaskienarowery #interregva #zelaznyszlak #interreg #zelaznyszlakrowerowy #zima #rower #slaskienarowery fundusze europejskie infrastruktura inwestycje komunikacja regionalnetrasy slaskienarowery spotkania uroczystości transport