XII Olimpiada Sportowa Seniorów

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniach 16-17 września na Stadionie Śląskim odbyła się XII Senioriada, czy Olimpiada Sportowa Seniorów.
Przy okazji rywalizacji sportowej odbyła się konferencja "Porozmawiajmy o zdrowiu", podczas której Pełnomocnik Marszałka ds. polityki rowerowej wziął udział w panelu dotyczącym zdrowia seniorów. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zachęcał seniorów do jazdy rowerem, a w szczególności do jazdy rowerem elektrycznym, który znacznie ułatwia jazdę, oraz opowiadał o barierach jazdy na rowerze i rozwoju sieci regionalnych tras rowerowych w województwie śląskim. Osoby w wieku 60+ to grupa osób, która jeszcze długo może korzystać ze zdrowotnych efektów jazdy i warto promować wśród tej grupy jazdę na rowerze. Dodatkowo na specjalnym stoisku pracownicy Urzędu pokazywali służbowe rowery elektryczne oraz rozdawali darmowe mapy turystyczne i rowerowe naszego województwa. Zachęcamy wszystkich seniorów do wsiadania na rower i do udziału w kolejnej Senioriadzie!
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również