Regionalna Polityka Rowerowa wraz z siecią regionalnych tras rowerowych

 Mapa sieci RTR 2023 Mapa sieci RTR 2023
W dniu 3 listopada 2023 r. uchwalą nr 2309/461/VI/2023 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokument o nazwie Regionalna Polityka Rowerowa wraz z planem regionalnych tras rowerowych. Przyjęty dokument zastąpił obowiązujące Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej oraz wcześniejsze uchwały przyjmujące wytyczne i standardy budowy dróg rowerowych. 
Załączniki
Regionalna Polityka Rowerowa Województwa Śląskiego 2023 [PDF 18,9MB]
Uchwała 2309_461_VI_2023 Polityka Rowerowa 2023 [PDF 80,4kB]
Wynik konsultacji RPR wraz z planem sieci regionalnych tras rowerowych [PDF 210,6kB]