Rajd "Rowerem po Żelaznym Szlaku"

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 17 czerwca br. odbył się rajd rowerowy p.n. "Rowerem po Żelaznym Szlaku", który zaplanowano w związku z zakończeniem II etapu projektu transgranicznego INTERREG V-A.
Projekt został dofinansowanego przez Unię Europejską i polegał na stworzeniu pętli łączącej polskie i czeskie tereny przygraniczne i dzięki temu stworzenie unikatowego produktu turystycznego. Po polskiej stronie zdecydowano się na wykorzystanie szlaku po starej kolei i dzięki temu stworzono nowoczesną trasę rowerową, która tylko w niektórych miejscach łączy się z ruchem samochodowym. Trasa została wykonana zgodnie ze nowoczesnymi Standardami Rowerowymi przyjętymi w Województwie Śląskim i jest jedną z pierwszych tras wykonanych w takim wysokim standardzie. Rosnąca ilość rowerzystów po polskiej stronie, która znacznie przekracza założone parametry, dobitnie pokazuje jak rower może być popularny wśród mieszkańców, jeżeli umożliwimy im jazdę po bezpiecznej infrastrukturze. Rajd został zorganizowany przez miasto Jastrzębie-Zdrój, które jest partnerem wiodącym projektu, wraz z pozostałymi partnerami po stronie polskiej: Godowem oraz Zebrzydowicami, a także partnerami czeskimi: miastami Karwina i Petrowice. Miasto Jastrzębie, na czele z Panią Prezydent Anną Hetman, jest liderem rowerowych zmian w tej części województwa. Pani prezydent, jak i inni pracownicy urzędu, na co dzień używają rowerów, w tym elektrycznych, do poruszania się po mieści i dalej chcą rozwijać sieć dróg rowerowych. Gratujemy pomysłodawcom projektu i wszystkim partnerom po obu stronach granicy. Więcej info o szlaku znajdziesz TUTAJ.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również