Polityka rowerowa na pograniczu polsko-czesko-słowackim

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniach 6-7 marca br. odbył się w Istebnej szczyt organizacji samorządowych oraz turystycznych województwa śląskiego, kraju morawsko-śląskiego (Czechy) i kraju żylińskiego (Słowacja). Głównym tematem rozmów był rozwój i promocja turystyki na pograniczu trzech krajów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób z lokalnych samorządów oraz organizacji turystycznych. Nasze pogranicze idealnie nadaje się do utworzenia i promowania działań w obszarze gospodarczym i turystycznym. Powołano kilka zespołów do koordynacji działań. W obszarze turystyki zostanie wypracowany wspólny produkt turystyki rowerowej, który potem będzie promowany w Europie. Kolejne spotkanie wyznaczono w kwietniu, w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.Zobacz również