Objazd Żor i okolic

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 18 października br. przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odwiedził miasto Żory. Spotkanie miało na celu omówienie potencjału rowerowego miasta w połączeniu z sąsiadującymi miastami, czyli Rybnik, Wodzisław i Jastrzębie Zdrój.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Pana Marka Skowrona z Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Żory. Objazd miasta rozpoczął się na dworcu kolejowym wyremontowanym ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i dalej prowadził przez położone na granicy Żor i Czerwionki-Leszczyn tereny rekreacyjne oraz tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przez którą przebiega nowoczesna droga rowerowa powstała w ramach projektu „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”, zrealizowanego także dzięki wsparciu środków unijnych.

Trasa objazdu prowadziła do granicy miasta Jastrzębie Zdrój, które to znowu jest liderem projektu znanego już Żelaznego Szlaku Rowerowego. Połączenie tych dwóch miast jest ważne w kontekście łatwego dojazdu do szlaku łączącego wspólne produkty turystyczne - zabytkowego pałacyku w Jastrzębiu-Zdroju Boryni oraz pałacu zlokalizowanego w żorskiej dzielnicy Baranowice,  które mogą stanowić atrakcję turystyczną rowerowej pętli łączącej Żory z Jastrzębiem-Zdrojem. O dofinansowanie realizacji tego projektu oba miasta chcą ubiegać się w kolejnych latach.  

Dodatkowo warto wspomnieć, że miasto Żory przyjęło w 2017 roku Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który jest stopniowo realizowany. Plan do pobrania TUTAJ

Plany rowerowe miasta Żory i sąsiadujących miast są bardzo ambitne i trzymamy kciuki za ich realizację. Liczymy na wsparcie w ich realizacji przez Marszałka Wojciecha Kałużę, który pochodzi z tych rejonów. W galerii zdjęć fotorelacja z objazdu.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również