Liswarciański Szlak Rowerowy

 Zdjęcie Zdjęcie
Liswarciański Szlak Rowerowy został utworzony przez Lokalną Grupę Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" oraz grupy partnerskie: LGD "Spichlerz Górnego Śląska", "Bractwo Kuźnic", "Brynica to nie granica", w ramach projektu współpracy pn. „LiSWARTA” czyli Liswarciański Szlak Wspiera, Animuje, Rozwija Turystykę Aktywną. To piękna trasa na rowery trekkingowe lub gravel. Szlak zlokalizowany jest w województwie śląskim, na obszarze powiatu lublinieckiego i kłobuckiego. Jego trasa została wyznaczona w oparciu o przebieg rzeki Liswarty, której źródła znajdują się na Wyżynie Śląskiej, w miejscowości Mzyki (gmina Woźniki), a ujście do Warty w miejscowości Kule (gmina Popów).Trasa prowadzi głównie przez płaskie tereny i łagodne wzgórza i umożliwia poznanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego północno-zachodniej części woj. śląskiego. LISWARTA, to rzeka o długości 93 km, jest lewobrzeżnym dopływem Warty. Jej obszar źródłowy znajduje się na Wyżynie Śląskiej, w gminie Woźniki, w Mzykach (315 m npm). Do Warty uchodzi w gminie Popów, w okolicach miejscowości Kule (185,8 m npm). Teren dorzecza górnej Liswarty został objęty ochroną, jako Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”. Od czasów średniowiecza nad brzegami rzeki oraz przy jej dopływach powstawały kopalnie darniowych rud żelaza oraz liczne młyny. Zachęcamy do odwiedzenia całymi rodzinami tej urokliwej okolicy. Więcej informacji o Liswarciańskim Szlaku Rowerowym znajdziesz TUTAJ.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie