Konferencja w Parku Śląskim z udziałem Komendy Wojewódzkiej Policji w sprawie urządzeń UTO oraz UWR

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 20 maja br. w Parku Śląskim odbyła się konferencja z udziałem funkcjonariuszy Policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.
Na wydarzeniu omówiono zmiany prawa drogowego, które weszły w życiu tego samego dnia, dotycząca praw i obowiązków użytkowników hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz urządzeń wspomagających ruch (UWR) - m.in. deskorolka. Wszystkie nowoczesne środki transportu dotychczas poruszały się po naszych ulicach i drogach w dosyć chaotyczny sposób i często bardzo niebezpieczny. Wszyscy na pewno słyszeliśmy o śmiertelnych wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Rząd i parlament w końcu dostrzegli problem i lukę w prawie, i uchwalili nowe przepisy. Przepisy te stawiają nowe wymagania wobec użytkowników opisywanych urządzeń. Przepisu narzucają zasady poruszania się odpowiednimi drogami (głównie rowerowymi), obowiązek stosowania się do znaków drogowych, poruszania się z wyznaczoną prędkością czy sprecyzowanego ustępowania pierwszeństwa pieszemu. Dodatkowo dochodzą sankcje za niezachowanie trzeźwości oraz nieposiadanie stosownych uprawnień do poruszania się tymi urządzeniami. Przepisy także jasno określiły jak należy dzielić nowoczesne środki transportu i w zależności od rodzaju, jak się na nich poruszać. Zdefiniowanie nowych pojęć i reguł powinno ułatwić poruszanie się wszystkich użytkowników dróg i chodników w przestrzeni miejskiej. Zachęcamy do lektury artykuły przygotowanego przez Śląską Policję na temat nowych zasad korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, urządzeń wspomagających ruch (czytaj TUTAJ). 
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również