II Śląskie Forum Oficerów Rowerowych

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 12 maja br. odbyło się II Śląskie Forum Oficerów Rowerowych Województwa Śląskiego. Współorganizatorami wydarzenia byli Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Miasto Rybnik. 
Forum odbyło się w budynku kampusa akademickiego w Rybniku. W Forum wzięło udział ponad 65 pracowników samorządowych z całego województwa oraz przedstawiciele Śląskiej Rady Rowerowej. Forum ma na celu edukację i integrację środowiska pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego odpowiedzialnych za rozwój i promocję polityki rowerowej województwa. Swoje prezentacje przedstawiali:
* Pan Adam Wawoczny, Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz Dyrektor Biura Subregionu Zachodniego, który zaprezentował potencjał turystyki rowerowej Subregionu Zachodniego;
* Pan Jan Chrapek, specjalista od infrastruktury rowerowej, który zaprezentował wybrane aspekty projektowania bezpiecznej infrastruktury rowerowej;
* Pan Wojciech Flak, Inspektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w UM Jastrzębie Zdrój, który przedstawił historię stworzenia i promocji znanego w całej Polsce Żelaznego Szlaku Rowerowego (więcej info o szlaku TUTAJ). 

Prezentacje II Forum do pobrania TUTAJ.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również