Drogi wojewódzkie otwierają się na rowerzystów

 Zdjęcie Zdjęcie
W województwie śląskim w ostatnim okresie wyremontowano kilka ważnych dróg wojewódzkich. Remont uwzględnił także elementy infrastruktury rowerowej i dzięki temu drogi te stały się "przyjazne" rowerzystom.
Póki co ą to zwykle szerokie, asfaltowej chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym lub ciągi pieszo-rowerowe, ale wierzymy, że to pierwszy krok w rozwoju alternatywnej sieci tras rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Następnym krokiem będzie projektowanie i realizacja wydzielonych dróg rowerowych wzdłuż tych dróg, co pozwoli na całkowicie bezkolizyjne poruszania się po województwie na dłuższych dystansach. Przykładami takich remontów są: część drogi 913 biegnącej z lotniska Pyrzowice do Będzina (póki co wykonano remont odcinka 10 km z Pyrzowic do ronda w Siemoni), droga 933 z Wodzisławia Śląskiego do Pszczyny (planowanie oddanie całej trasy do końca 2021) oraz droga 929 z Rybnika do Świerklan (ukończona). Zachęcamy do jazdy tą infrastruktura zamiast jezdnią. Bądźmy bezpieczni! W galerii zdjęć prezentujemy zdjęcia z trasy Pyrzowice - Katowice, uwzględniająca różnego rodzaju i jakości infrastrukturę rowerową.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również