Audyt Wiślanej Trasy Rowerowej

W 2015 roku został przeprowadzony audyt przebiegu śląskiego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej. Audyt ten był punktem wyjścia do opracowania projektu organizacji ruchu, niezbędnego dla oznakowania WTR.

Załączniki
Raport z audytu WTR [PDF 7,1MB]