Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy rowerowe

Z myślą o nowych możliwościach wykorzystania zdegradowanej infrastruktury regionu na potrzeby rozwoju tras rowerowych, na zlecenie samorządu województwa śląskiego przeprowadzony został audyt wyłączonych z ruchu szlaków kolejowych. Stworzenie systemu tras rowerowych w oparciu o nieczynne szlaki kolejowe to niezwykle nowatorskie rozwiązanie – przyjazne zarówno mieszkańcom regionu, jak i turystom – które ma szansę znacząco przyczynić się do promocji województwa śląskiego. Audyt ten to pierwszy etap projektu Velo Silesia. Dokument ten, to efekt pracy zespołu, pokazuje przebieg proponowanych tras, wskazuje główne problemy, z jakimi będzie trzeba w przyszłości zmierzyć się przy realizacji tego projektu.
Załączniki
Audyt nieczynnych tras kolejowych [PDF 22,4MB]