5. Forum Oficerów Rowerowych

 Zdjęcie Zdjęcie

W dniu 11 października br. w gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się 5. Forum Oficerów Rowerowych, czyli spotkanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego odpowiedzialnych za rozwój i promocję polityki rowerowej województwa. Wydarzenie otworzył Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Pan Grzegorz Boski. Ta impreza wpisała się już na stałe w kalendarz imprez promujących politykę rowerową wśród samorządów naszego województwa. Współorganizatorem wydarzenia był Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego. 

W wydarzeniu uczestniczyło prawie 90 osób z ponad 50 gmin i organizacji rowerowych z województwa śląskiego. To olbrzymia ilość osób zaangażowanych wspólnie w promocję roweru jako środka transportu oraz spędzania wolnego czasu. Podczas wydarzenia uczestnicy wysłuchali 5 prezentacji oraz uczestniczyli w objeździe Katowic na rowerach, żeby poznać zalety i wady infrastruktury rowerowej w dużym mieście. Uczestnicy otrzymali olbrzymi zastrzyk wiedzy, przykładów dobrych praktyk, inspiracji oraz umiejętności w poruszaniu się na rowerze w infrastrukturze miejskiej. Uczestnicy skorzystali z rowerów elektrycznych wypożyczonych przez partnera rowerowego tego wydarzenia, sklepu Kellys Factory Store Katowice.   

Impreza ponownie zakończyła się dużym sukcesem. Kolejne wydarzenie w I połowie 2024 roku. 

Spis prelekcji:

1.  „Potencjał rowerowy subregionu centralnego” – Justyna Birna, koordynator ds. mobilności rowerowej Związku GiP Subregionu Centralnego.

2. ,,Rozwój infrastruktury rowerowej w Katowicach” – Sylwia Górska, Referat Systemów Transportowych i Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta Katowice; efekty ostatnich inwestycji w miejską infrastrukturę rowerową.

3. „Kobieta na ultra maratonie” – Aneta Lamik, lędzinianka, matka, zapalona turystyka i rowerzystka; uczestniczka wielu ultra maratonów rowerowych.

4. „Udział aktywistów rowerowych w kształtowanie infrastruktury rowerowej” – Grzegorz Ossoliński, prezes stowarzyszenia Śląska Koalicja Rowerowa, członek Śląskiej Rady Rowerowej.

5. „Organizacja rowerowych imprez masowych” - Anna Kowalczyk, Polish Adventure, organizacja największego w województwie śląskim święta rowerzysty: Happy Bike Beskidy.

Prezentacje 5. Forum do pobrania TUTAJ.

Film z imprezy w Happy Bike Beskidy do obejrzenia TUTAJ.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również