4. Forum Oficerów Rowerowych

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 13 czerwca br. w Żarkach odbyło się 4. Forum Oficerów Rowerowych, czyli spotkanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego odpowiedzialnych za rozwój i promocję polityki rowerowej województwa. Współorganizatorami wydarzenia byli Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego, Miasto i Gmina Żarki oraz Olsztyn. W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 pracowników z 40 jednostek samorządowych lub Lokalnych Grupa Działania z naszego województwa. Spotkanie zakończyło się wspólnym przejazdem rowerowym po nowym odcinku krajowej trasy rowerowej nr 17 pomiędzy Żarkami a Olsztynem koło Częstochowy.

Forum Oficerów Rowerowych ma na celu integrację i edukację środowiska pracowników samorządów pod kątem projektowania i budowania nowoczesnej infrastruktury rowerowej oraz promocji mobilności rowerowej. Poprzednie edycje odbyły się w Katowicach, Rybniku i Ustroniu, czyli w każdym z subregionów województwa śląskiego. Wydarzenie składa się z części prelekcyjnej oraz przejazdu rowerowego po infrastrukturze rowerowej. Kolejna edycja jest planowana na październik br. w Katowicach w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie