Śląskie na dwóch kołach

Województwo śląskie ma swojego oficera rowerowego

W wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze, ogłoszonego w sierpniu br. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wyłoniony został tzw. „oficer rowerowy”, którym został Aleksander Kopia. Do jego głównych zadań będzie należała koordynacja wszystkich działań dotyczących pro-rowerowej polityki województwa, stworzenia jednolitych standardów tworzenia infrastruktury rowerowej, współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, których zakres działania związany jest z szeroko pojętym ruchem rowerowym.

Śląskie, po Zachodniopomorskiem i Mazowieckiem, jest trzecim regionem w kraju, gdzie samorząd szczebla wojewódzkiego zajmować się będzie problematyką rowerową. Ruch rowerowy bowiem z roku na rok staje się coraz intensywniejszy, a powstająca infrastruktura rowerowa jest niewystarczająca i często nie odpowiada potrzebom rowerzystów. Tworzenie regionalnej infrastruktury odpowiadającej europejskim standardom ma być nie tylko ukłonem w stronę już aktywnie jeżdżących rowerzystów województwa, ma być elementem promocji regionu w Polsce i za granicą. „Pomysłów jest wiele – od połączenia trasami rowerowymi Szlaku Zabytków Techniki, poprzez połączenie szlaków rowerowych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej przy współpracy w województwem małopolskim, do budowy śląskiego odcinka trasy międzynarodowej EuroVelo 4 w kooperacji z Czechami. Takie działania wychodzą daleko poza możliwości samorządów pojedynczych gmin” – mówi Aleksander Kopia.

Aleksander Kopia jest autorem „Strategii wspierania ruchu rowerowego dla Śląska” oraz koncepcji połączenia Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego trasami rowerowymi. Z zawodu jest projektantem, absolwentem Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej ASP. Od połowy lat 90. zajmuje się problematyką związaną z tworzeniem infrastruktury rowerowej w miastach. Zaprojektował system identyfikacji barwnej dla układu dróg rowerowych w Krakowie (praca dyplomowa 1995). Był asystentem koordynatora projektu „Kraków Miastem Rowerów” i specjalistą NGO ds. tworzenia infrastruktury rowerowej w Urzędzie Miasta Krakowa. Pracował jako redaktor i szef działu reklamy w miesięczniku rowerowym bikeBoard oraz jako felietonista Gazety Wyborczej w Częstochowie. W Niemczech był członkiem i działaczem organizacji rowerowych ADFC i VeloCityRuhr oraz współorganizatorem rowerowej masy krytycznej w Essen i w Bochum. Jest założycielem stowarzyszenia Śląska Inicjatywa Rowerowa w Gliwicach i fundacji Miasta dla Ludzi w Częstochowie. Od 2013 roku jest dyrektorem polskiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Rowerowych.