Obrady Zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków RP - Kielce

 Zdjęcie Zdjęcie
W dniu 10 maja br. w Kielcach obradował Zespół do spraw mobilności rowerowej działający przy Konwencie Marszałków Województw RP. W spotkaniu uczestniczył Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej, Pan Piotr Kalisz.
W obradach uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pan Tomasz Jamka oraz zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Pan Tomasz Fitas. Tematami obrad były m.in. prace nad projektem stanowiska w sprawie turystycznych znaków z grupy R-4 oraz możliwościami współpracy przy realizacji inwestycji rowerowych z Lasami Państwowymi oraz Polską Organizacją Turystyczną. Dodatkowo poruszany był temat specustawy rowerowej.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędów marszałkowskich z całej Polski oraz reprezentujący ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka Marek Dworak, pełnomocnik ds. ruchu rowerowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, Marcin Różycki wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak, polski kolarz, olimpijczyk Krzysztof Maksel, a także Kalina Juszczyk z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Więcej informacji o spotkaniu znajdziesz TUTAJ.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie
Zobacz również