Nowa droga rowerowa w Żarkach

 Zdjęcie Zdjęcie
Gmina Żarki zakończyła prace przy nowej drodze rowerowej na odcinku Jaroszów- Suliszowice-Krasawa. Droga została wykonana w ramach zadania: "Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki". Nowa infrastruktura rowerowa stanowi fragment krajowej drogi rowerowej nr 17.
Nowy fragment trasy krajowej nr 17, o łącznej długości 10,2 km, powstaje w północnej części województwa śląskiego i powinien ucieszyć rowerzystów chcących skorzystać z uroków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Prace w Suliszowicach zrealizowane w tym roku są częścią większego zadania w partnerstwie z Gminą Olsztyn. W ub. roku powstała droga rowerowa między Jaroszowem a Suliszowicami. W tym roku prace wykonano w Suliszowicach do granic z Gminą Olsztyn. - Łącznie wybudowaliśmy 4,6 km trasy – informuje Klemens Podlejski, burmistrz Miasta i Gminy Żarki. – Zadanie zostało sfinansowane z środków unijnych, Samorządu Województwa Śląskiego oraz Samorządu Gminy Żarki.

Przy nowym odcinku powstały dwa Miejsca Obsługi Rowerzysty (MOR), czyli wiata ze stolikami i ławkami, stojakami dla rowerów, koszami na śmieci.

W gminie Olsztyn prace są w trakcie na odcinku Zrębice-Krasawa-Suliszowice. Zadanie ma zostać zakończone w przyszłym roku.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wkłady własne zapewniły również gminy.

(tekst Katarzyna Kulińska-Pluta, UMIG Żarki)
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
Zobacz również